Organisation

Distriktsstyrelsen
Revisorer
Valberedning
 AIlogga
Amnestygrupperna i Uppsala


REFERENS

Amnesty International Uppsaladistriktet
Övre Slottsgatan 11B
75312 UPPSALA

Tel: 018-101094
Fax:018-101094
Pg-nr:671092-5
Org-nr:817601-3814

Se på [karta]Arbetet i Uppsaladistriktet samordnas av en distriktsstyrelse som väljs på årsmötet. Alla är ansvariga för olika områden. Vänd dig gärna direkt till den som frågan berör. Distriktsombuden svarar på allmänna frågor.

Distriktsombud
Karin Nordh
Telefon:
E-post: uppsala1@mail.amnesty.se

Anders Hällbom

Telefon: 076-2623695
E-post: uppsala2@mail.amnesty.se

Kassör och bössansvarig
Jan Svensson
Telefon: 018-30 97 51 

IT-ansvarig
Jacqueline Beaulac

Telefon: 070-2672238
E-post: jacqueline.beaulac@comhem.se

Medlemsansvarig

Telefon:
E-post: medlem.uppsala@mail.amnesty.se

Styrelseledamöter
Helen Ranelius

Nicole Rahm

Adam Sjöborg
 
Moa Sjöborg

Josefin Velander

Anton Bertell


REVISORER
Karin Almbladh
E-post: karin.almbladh@lingfil.uu.se
 

Rebecca Bergman
E-post: rebecca.bergman@nordea.com


Teresa Aguilera Astudillo

Erik T Karlsson

Valberedning
Matilda Berglund

Ida Persson

Jenny Widmark»Denna sida senast ändrad av Jacqueline Beaulac