Vad är Amnesty?

Amnesty arbetar för människor som:
 • fängslas för sina åsikters skull
 • torteras, döms till döden, mördas av politiska skäl eller på annat sätt får sin fysiska eller psykiska integritet allvarligt kränkt
 • utsätts för allvarlig och systematisk diskriminering på grund av politisk eller religiös åsikt, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning
 • genom att:

 • utreda och dokumentera
 • utöva påtryckningar
 • informera, utbilda och skapa opinion
Protester ger resultat!

Via brev och på andra sätt når vi samvetsfångar och protesterar mot övergreppen. Med nya kommunikationsmedel som e-post, Internet och fax kan vi etablera kontaktnät och få information blixtsnabbt. Därför kan vi idag — med välinformerade personers hjälp — upptäcka och kräva ett stopp av övergrepp som i samma stund håller på att begås. Och dessa aktioner ger resultat. Av de drygt 43 000 fall som Amnesty engagerat sig i sedan starten är faktiskt över 40 500 utredda och avslutade.

Amnesty om dödsstraffet
 • Dödsstraffet är ett ytterst grymt, omänskligt och förnedrande straff och kränker rätten till liv.
 • En avrättning är oåterkallerlig och kan drabba en oskyldig.
 • Det har inte påvisat att dödsstraff skulle avskräcka från brott mera effektivt än frihetsberövande.
 • En avrättning är en våldshandling och våld tenderar att föda mera våld.
 • Utfärdande och verkställande av dödsstraff är förråande för samtliga som deltar i processen.
 • Dödsstraff används även i flera länder som verktyg mot etniska och religiösa minoriteter samt mindre bemedlade i samhället.
Amnestys ljus ger hopp

Alltsedan 1961 har Amnesty avslöjat, dokumenterat och protesterat mot brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Men aldrig tidigare har Amnestys rapporter kunnat nå så många människor och skapat ett så hårt tryck på skyldiga makthavare.

Aldrig tidigare har vi kunnat protestera så snabbt för att stoppa övergrepp mot människor. De som fängslats för sina åsikters skull. Kvinnor och barn som torteras därför att de tillhör ”fel” folkgrupp. Män som hotas av dödsstraff för att ha stulit mat för sin överlevnad.

I vår tid utövar inte alltid staterna själva det regelvidriga våld FN-deklarationen behandlar. I stället kan detta överlåtas på paramilitära grupper.

Blixtaktioner för personer under sådant hot räddar liv. Det ska inte gå att ”hänga någon i tysthet”. Det finns naturligtvis avskyvärda brott som förtjänar sitt rättmätiga straff. Dock måste man vid straffutmätningen besinna FN:s allmänna förklaring, som uttrycker: Att envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Att ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Att envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening. Även den mest avskyvärda mördare är en person som har rätt till liv och ska slippa grym och förnedrande behandling. Svårt, men FN:s allmänna förklaring gäller och måste hävdas.

Kommentarer inaktiverade.