Vill du hjälpa till?

Vad trevligt att du läst ända hit! Först och främst tycker vi att du skall bli medlem i Amnesty International, om du inte redan är det.

Du kan också hjälpa vår grupp med arbetet för mänskliga rättigheter i Uzbekistan, genom att t.ex.

  • Sätta in en valfri summa pengar på Amnestys PlusGiro: 90 00 72-0, betalningsmottagare: Amnesty International, svenska sektionen.
  • Om du har en egen hemsida får du gärna länka till oss, eller annars sprida information om sidan.
  • Höra av dig till oss om du har synpunkter eller specifika uppgifter som kan hjälpa oss i vårt arbete.

Kontakta oss genom e-post på adressen: grupp338@amnesty.se

Kommentarer inaktiverade.