HSV
hälso- och sjukvårdsgruppen

Seminarium: Våld mot hälso- och sjukvård i väpnade konflikter, 4 dec

Sjukvård i skottlinjen
Våld mot hälso- och sjukvård i väpnade konflikter
Onsdagen den 4 december 2013 kl. 13–18
på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan till http://www.sls.se/4december senast 25 november.
Program
Moderator: Kristina Söderlind Rutberg, Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation
13.00 Välkommen! Filippa Nyberg, VD, Svenska Läkaresällskapet
           Inledning. Kristina Söderlind Rutberg
13.10 Film från svenska Röda Korset
13.30 Våld mot hälso- och sjukvård – trender i dagens väpnade konflikter
           – Röda Korsets studie. Dick Clomén, folkrättsrådgivare, Röda Korset
14.00 Läkare Utan Gränser: Exempel från fält och möjliga vägar framåt.
           Monika Oswaldsson, ordförande
14.30 Kaffe och diskussionsfrågor
15.00 Fly eller fängslas? Om mänskliga rättigheter i väpnade konflikter
           Katarina Bergehed, Syriensamordnare Svenska Amnesty och
           Cilina Nasser, researcher, Amnesty International, London
15.30 Läkaretiska grundregler. Hur arbetar World Medical Association, WMA?
           Thomas Flodin, Läkarförbundet
16.00 Paneldebatt
           Debattledare: Kristina Söderlind Rutberg och Morgan Olofsson, Röda Korset
17.00 Slutord. Peter Friberg, ordförande, Svenska Läkaresällskapet
           Efterföljande mingel kl. 17.10–18