HSV
hälso- och sjukvårdsgruppen

Vilka är vi och vad gör vi?

Vi arbetar för människors rätt till hälso-och sjukvård och mot tortyr, orimliga och orättfärdiga straff och dåliga förhållanden i fängelser. Vi agerar bland annat mot dödsstraffet, organhandel, mot kvinnlig könsstympning och för att fattiga länder skall få tillgång till sjukvård och mödravård samt mediciner mot t ex HIV/AIDS och TBC. Inom Sverige arbetar vi för att förbättra undervisningen i etik och mänskliga rättigheter i vårdutbildningar och arrangerar föreläsningar, seminarier och utställningar. Vi samarbetar med olika vårdinstanser, t ex de som behandlar tortyr- och traumaskadade och med andra amnestygrupper, t ex Juristgruppen och Aktionsgruppen mot dödsstraffet.
 
Vår styrelse består av: Inger Sjöberg, ordförande, Agneta Nordberg, vice ordförande och koordinator, Louise Olsson, sekreterare, Birgit Feychting, kassör, Kristina Söderlind Rutberg, vice sekreterare, Kerstin Eiserman, Jenny Lindahl, Elisabet Lönnermark, Anki Martens