HSV
hälso- och sjukvårdsgruppen

Bli medlem?

 

´
 
 
 
Vill Du vara med i Amnestys Hälso- och sjukvårdsgrupp?
 
Hälso- och sjukvårdsgruppen är en specialgrupp inom Svenska Amnesty. Den är öppen för studenter och yrkesutbildade inom hälso- och sjukvårdssektorn. Som medlemmar i Svenska Amnesty och kan vi även delta i distriktsverksamhet, årsmöten mm. Hälso- och sjukvårdsgruppen ingår i det internationella nätverket av ”medical groups” inom Amnesty International och får uppdrag och information från huvudkontoret i London.
 
VAD GÖR VI?
Vi arbetar för människors rätt till hälso- och sjukvård och mot tortyr, orimliga och orättfärdiga straff och dåliga förhållanden i fängelser. Vi agerar bland annat mot dödsstraffet, organhandel, mot kvinnlig könsstympning och för att fattiga länder skall få tillgång till sjukvård och mödravård samt mediciner mot t ex HIV/AIDS och TBC. Inom Sverige arbetar vi för att förbättra undervisningen i etik och mänskliga rättigheter i vårdutbildningar och arrangerar föreläsningar, seminarier och utställningar. Vi samarbetar med olika grupper, t.ex. Juristgruppen och Aktionsgruppen mot dödsstraffet.
 
VAD KAN DU GÖRA?
Du kan välja att endast stödja vår verksamhet genom att betala en årlig medlemsavgift om 60 kr. Vill du vara mer aktiv kan du skriva/underteckna brev, gå på möten och utbildningar och delta i aktioner och kampanjer. Här på vår hemsida, kan du få mer information och anmäla intresse. Där finns ofta vädjandebrev som man enkelt kan underteckna med namn och titel. Din yrkeserfarenhet eller studieinriktning ger tyngd till uttalanden i medicinska frågor. Självfallet kan du vara med i andra Amnestygrupper samtidigt. Hälso- och sjukvårdsgruppen har många uppgifter för den som har tid och intresse.
 
VÄLKOMMEN!
"It is my aspiration that health will finally be seen not as a blessing to be wished for; but as a human right to be fought for." Kofi Annan